Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee

KEHTESTATUD
direktori 30.08.2022
käskkirjaga nr 1-1/2022/15

Koeru Keskkooli päevakava

Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lg 5, § 25 lg 6, § 38 lg 2 ja sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” § 6, 8, 10, 12  ja Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 44 „Koeru Keskkooli põhimäärus“ § 19 lg 2 ning Koeru Keskkooli kodukorra alusel. Koolimaja on avatud kell 7.30 – 16.00, mõisa- ja valitsejamaja kell 7.30 kuni tundide lõpuni.

  1. Õppetöö algab kell 8.30 vastavalt tunniplaanile. Tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel SIIN.
  2. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
  3. Õppetundide ajad:

1. tund kell 8.30 – 9.15
2. tund kell 9.25 – 10.10
3. tund kell 10.20 – 11.05
4. tund kell 11.20 – 12.05
5. tund kell 12.25 – 13.10
6. tund kell 13.20 – 14.05
7. tund kell 14.15 – 15.00
8. tund kell 15.05 – 15.50.

5. Söögivahetunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

·         1. söögivahetund 1. – 5. klass kell 11.05 – 11.25
·         2. söögivahetund 6. – 12. klass kell 12.05 – 12.25

6. Vahetunni pikkus on 10 minutit (v.a 7. ja 8. tunni vahetund, mis on lühendatud seoses busside väljumisega), v.a söögivahetund, mille pikkus on 15 – 20 minutit.
7. Koolis on elektrooniline arvuti poolt juhitud koolikell.
8. Pikapäevarühm on avatud kell 11.30 – 16.00. Pikapäevarühma töö- ja kodukord on leitav kooli kodulehelt SIIN.
9. Ringide tööd on lubatud alustada kell 12.25. Ringitunnid toimuvad vastavalt huviringide tööplaanile.
10.  Õpilasüritused lõpetatakse hiljemalt kell 22.00.