Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Pikapäevarühma töökord

Pikapäevarühma avaldus

KOERU KESKKOOLI PIKAPÄEVARÜHMA KODUKORD:

  • Pikapäevarühmas käiv õpilane peab kinni pikapäevarühma kodukorrast ja päevakavast. Tuleb peale tundide lõppu kohe rühma. Pikapäevarühm on avatud kell 11.30-15.00
  • Pikapäevarühma õpilane hoiab korras oma isiklikud asjad. Kaasa võib võtta oma lemmikmänguasju jms, aga sellisel juhul peab olema valmis neid ka mängu käigus kaaslastega jagama. Asju saab hoida rühmas kapis.
  • Pikapäevarühma õpilane on sõbralik ja austab oma kaaslasi. Õppimise ajal hoiab vaikust ja ei sega kaasõpilasi, sama kehtib mänguga.
  • Pikapäevarühma õpilane hoiab ja kasutab säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne.
  • Pikapäevarühma õpilane liigub õues, jalutuskäikudel ja sööma minnes ainult koos pikapäevarühma õpetajaga.
  • Söömine toimub kell 13.30-14.00 kooli sööklas, sinna liigub õpilane koos õpetajaga. Koerus elav laps, kes ei käi pikapäevarühmas söömas, läheb kell 13.30 koju!
  • Pikapäevarühma õpilase rühmast varem lahkumise või puudumise kohta kirjutab vanem õpilase päevikusse kirjaliku teatise või saadab vastavasisulise smsi pikapäevarühma telefonile 5553 6849.
  • Õpilane annab oma rühmast lahkumisest (trenni, huviringi, koju) õpetajale teada.