R, 27 Jaanuar
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee
https://transpordiamet.ee/  Transpordiameti kodulehekülg.

http://liiklus.ee/ Oluline liiklusinfo.

https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015119
  Liiklusseadus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011006 Liiklusmärkide ja teekattemärgiste tähendused ja nõuded fooridele.

https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014066  Liikluskindlustuse seadus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011039 Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad.

www.youtube.com õppevideod, Rooli võim, Stop, Transpordiamet jne.

www.liikluslab.ee
Transpordiameti teooriaeksamiks valmistumiseks sobilikud materjalid.

www.facebook.com/Liiklusjärelevalvekeskus Liikluspolitsei lehekülg Facebookis.

https://www.teooria.ee/ Kaasahaarav liiklusteooria e-õpe.