Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Koolinoorsootöö on koolis teostatav noorsootöö, mis toetab kooli õppekava eesmärkide saavutamist, põhineb tunnivälisel tegevusel ning seda korraldavad kooli huvijuht ehk koolinoorsootöötaja, kooli õpilasesindus, ringijuhid. 
Koeru Keskkooli koolinoorsootöö keskendub mitteformaalsele õppele. Koolinoorsootööd  koordineerib huvijuht Kirsika Ilmjärv.


Huvitegevus õppeaastal 2022/2023 

Kõikide huviringidega on võimalik tutvuda Järva valla huvihundi lehel: https://jarva.huviregister.ee/

Hiljemalt 20. septembriks huviringide ajad tunniplaani süsteemis.