Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane. Kursusele registreerimisel tuleb esitada kehtiv B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend, passipilt ja isikukood.

Kui on eelnevalt õpitud mõnes teises autokoolis ja õpingud pooleli jäänud, on võimalik edasi õppida sealt, kus kohast pooleli jäi. Selleks vajalik eelmise autokooli tõendid ja koopiad, mis mahus on läbitud teooria ja õppesõit. Koopia kehtivast tervisetõendist ning esmaabi koolituse tõendist. Samuti vajalik esitada passipilt.

Ainult sõidutundide soovimisel tuleb esitada mootorsõidukijuhi koolituskursuse tõend, koopia tervisetõendist ja pilt. Õppesõidu tundide eest tuleb tasuda enne sõitma tulemist.

Tutvu hinnakirja ja tasumise kohta autokooli rippmenüüs "Hinnad".