L, 28 Mai
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad 2021/2022. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022

Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • eesti keel ja kirjandus
 • matemaatika
 • valikeksam õpilase valikul
Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale jooksva õppeaasta 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite korralduse teave on Harno veebilehel: põhikooli lõpueksamid 2022 ja riigieksamite korralduse teave Harno veebilehel: riigieksamid 2022.
Harno täiendab infot viidatud lehtedel jooksvalt.


Riigieksamite toimumisajad 2021/2022. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik) 25. parill 2022
 • inglise keel (kirjalik) 3. mai 2022
 • inglise keel (suuline) 4.-6. mai 2022
 • matemaatika (kirjalik) 20. mai 2022
Gümnaasiumi lõpetamiseks on kohustuslik sooritada kolm riigieksamit. Õpilane teavitab kooli juhtkonda oma valikutest ja registreerub eksamitele hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks.