K, 07 Juuni
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad 2022/2023. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023.

Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • eesti keel ja kirjandus
 • matemaatika
 • valikeksam õpilase valikul
Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale jooksva õppeaasta 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite korralduse teave on Harno veebilehel: põhikooli lõpueksamid 2022 ja riigieksamite korralduse teave Harno veebilehel: riigieksamid 2022.
Harno täiendab infot viidatud lehtedel jooksvalt.


Riigieksamite toimumisajad 2022/2023. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a
 • matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a
Gümnaasiumi lõpetamiseks on kohustuslik sooritada kolm riigieksamit. Õpilane teavitab kooli juhtkonda oma valikutest ja registreerub eksamitele hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks.