Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad 2023/2024. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles, saksa keeles või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 • valikeksam saksa keeles või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • eesti keel ja kirjandus
 • matemaatika
 • valikeksam õpilase valikul
Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale jooksva õppeaasta 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite korralduse teave on Harno veebilehel põhikooli lõpueksamid ja riigieksamite korralduse teave Harno veebilehel riigieksamid.
Harno täiendab infot viidatud lehtedel jooksvalt.


Riigieksamite toimumisajad 2023/2024. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –3. mai 2023; 6.-7. mai 2024. a
 • matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a
Gümnaasiumi lõpetamiseks on kohustuslik sooritada kolm riigieksamit. Õpilane teavitab kooli juhtkonda oma valikutest ja registreerub eksamitele hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks.