Kalju Lepiku fondi põhikiri

Kalju Lepiku Fond on asutatud 07. oktoobril 2007 aastal Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi allfondina. Seltsi asutajateks on Koeru Vallavalitsus, Koeru kultuurimaja, Koeru Keskkool ning Koeru Haridus- ja Kultuuriselts.
Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Kalju Lepikust ning võõrtustada meie kaunist emakeelt ja virgutada luulehuvi.

Igal aastal, Kalju Lepiku sünniaastapäeva laupäeval, korraldab Fond Aruküla mõisahoones luulevõistluse. Võistlusele oodatakse igas vanuses luulehuvilisi, kes esitavad enda kirjutatud varem trükis ilmumata luuleloomingut. Zürii hindab nii loomingut kui ka selle esitamist.

Fond peab tähtsaks Kalju Lepiku kodumaja asukohta paigaldatud mälestuskivi, organiseerib selle korrasoleku ning tutvustab seda valda külastavatele inimestele.

Fondil on avatud oma arveldusarve, kuhu koguneb raha annetustest ning muudest võimalikest toetustest ja projektidest. Rahalisi vahendeid kasutab Fond Kalju Lepiku ausamba loomiseks ja püstitamiseks Aruküla mõisa parki.

Fondi konto omanikuks on Koeru Haridus- ja Kultuuriselts, märgusõnaks on “Kalju Lepik” ning a/k number on SEB EE711010702008158006