XII klass

15. märts     proovieksam (eesti keel)
22. märts     proovieksam (inglise keel)
30. aprill        koolieksam (bioloogia, ühiskonnaõpetus) algus kell 9.00 muusika klass
10. aprill     „Viimane koolikell“
11. - 13. aprill  konsultatsioonid (eesti keel)
16. aprill        riigieksam (eesti keel) algus kell 10.00 Järva- Jaani Gümnaasiumi aulas
18. - 20. aprill        inglise keele konsultatsioon
02. mai          inglise keele konsultatsioon
04. mai          riigieksam (inglise keele kirjalik) algus kell 10.00 Järva- Jaani Gümnaasiumi aulas
10. mai          riigieksam (inglise keele suuline) algus kell 10.00 Koeru Keskkool muusika klass
21. - 23. mai   konsultatsioonid (matemaatika)
14. mai           proovieksam (matemaatika)
25. mai          riigieksam (matemaatika) algus kell 10.00 Järva- Jaani Gümnaasiumi aulas
4. -6. juuni     konsultatsioonid (valikaine)
Lisaeksamid :
21. mai eesti keel kirjalik
29. mai inglise keel kirjalik
30. mai inglise keel suuline
04. juuni matemaatika kirjalik
 

22. juuni - Gümnaasiumi lõpuaktus Koeru Keskkoolis algusega kell 17.00


IX klass

14. mai                 proovieksam matemaatika  9.a klass
22. mai                 proovieksam matemaatika 9.b klass
28. mai                 „Viimane koolikell“
29. - 31. mai       konsultatsioonid 9.b klass (eesti keel)
01. juuni              eesti keele põhikooli lõpueksam 9.b klass (kirjalik) kell 10.00 (muusika klass)
04. - 06. juuni    konsultatsioonid (matemaatika)
01. -04. juuni     konsultatsioonid 9.a klass (eesti keel)
05. juuni              eesti keele koolieksam 9.a klassil kell 9.00 (muusika klass)
08. juuni              matemaatika põhikooli lõpueksam 9.b klass (kirjalik) kell 10.00 (muusika klass)
11. juuni              matemaatika koolieksam 9.a klassil kell 9.00 (muusika klassis)
11. - 12. juuni    konsultatsioonid (valikaines)
13. juuni              valikaine põhikooli lõpueksam kell 10.00 (muusika klass)
15. juuni              valikaine koolieksam  9.a klassil kell 9.00 (muusika klass)
 
19. juuni              põhikooli lõpueksamite järeleksamid (koolieksam) kell 9.00 (autoõpetuse klass)

 

22. juuni - Põhikooli lõpuaktus Koeru Keskkoolis kell 15.00