Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on ära hoida ja leevendada erinevate sotsiaalprobleemide teket koolis. Vajadusel loob sotsiaalpedagoog võrgustiku, kuhu võivad olla kaasatud lapsevanemad, õpetajad, sotsiaaltöötajad, noorsoopolitsei ning muude ametkondade esindajad. 

Sotsiaalpedagoog tegeleb peamiselt koolikohustuse ja kodukorra täitmise eirajatega, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega ja nende lähikonnaga, vägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega, õpilaste, lastevanemate ning õpetajate nõustamisega sotsiaalsetes küsimustes. 
Õpilane, pöördu sotsiaalpedagoogi poole kui:
  • sa tunned, et sul on muresid, mis takistavad koolis käimist, edukat õppimist jms, ning millele ei leia iseseisvalt lahendusi,
  • sul on koduseid või isiklikke probleeme,
  • sul on kohanemisraskused,
  • sind kiusatakse või tõrjutakse,
Lapsevanem, pöörduge sotsiaalpedagoogi poole kui:
  • soovite rääkida oma lapse õpi-, käitumis- või kohanemisraskustest või muudest kooliga seotud probleemidest.
Õpetaja, pöördu sotsiaalpedagoogi poole kui:
  • tunned, et vajad abi klassi või õpilasega seotud probleemi lahendamisel.