Projekti nr. 13255
Koeru Keskkooli õpilaste õppekäigud 2017/2018 õppeaastal Jääajakeskuse projekt.