P, 24 Jaanuar
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Koeru Keskkool - Kuupäeva järgi filtreeritud kirjed: Oktoober 2019
Kolmapäev, 30 Oktoober 2019 10:16

Daily koolitoitlustuse rahulolu uuring

Link küsitlusele: http://www.ankeet.ee/a/dadola
Kategoorias Teated
Reede, 25 Oktoober 2019 22:46

Majanduse e-viktoriin (10.-12. klass)

Järvamaa majanduse e-viktoriinil (10.-12. klass) osales meie koolist kokku 36 õpilast. Vastata tuli majandusega seotud küsimustele, kusjuures kasutada võis interneti abi. Meie kooli parimad olid:

1. Melissa Ots (30 punkti)

2.-3. Kevin-Kaur Ulk ja Laura Matrov (28 punkti)

4. Sten Lehter (27 punkti)

5.-7. Hedi Aimsalu, Kristin Raudvee ja Krister Jaansen (25 punkti)

 

Uudise edastas

Siret Pärtel

Kategoorias Uudised
Esmaspäev, 21 Oktoober 2019 19:13

Südames matemaatika 2019

Matemaatikavõistlus „Südames Matemaatika 2019“

 
Kümnendat korda toimus Paides matemaatikavõistlus „Südames matemaatika“. Meie koolist osalesid 8. klassi õpilane Arni Mänd (õp Tiia Tippi) ja 11. klassi õpilased Kevin-Kaur Ulk ja Ervin Tombak (õp Siret Pärtel). Võistlus koosnes kahest osast – peastarvutamisest ja eluliste matemaatikaülesannete lahendamisest. Parimaks 8-ndate klasside peastarvutajaks osutus Arni Mänd. Ülesannete lahendamisel oli  meie kooli õpilastest parim Kevin-Kaur Ulk.

 
Uudise edastas
Siret Pärtel

Kategoorias Uudised
Reede, 18 Oktoober 2019 13:11

Põnevaim koolitund toimus Koeru Keskkoolis

Paides toimunud Ettevõtlike Koolide Haridusfestivalile kogunes enam kui 400 õpetajat, koolijuhti ja noort. Festivali raames kuulutati välja koolide ja lasteaedade parimad ettevõtlikku hoiakut arendavad edulood ning jagati välja standardid ehk kvaliteeditunnustused õppeasutustele, mis rakendavad süsteemselt ettevõtlikku õpet.

Kategoorias „Põnevaim tund“: I koht:  Koeru Keskkooli projekt „Ettevõtliku õpilase koolitund on põnev“

„Ettevõtliku lapse koolitund on põnev!“ algas 2018 aasta sügisel, koos 3. klassi majandusõpetuse tundidega.
Õpilaste poolt tuli suur soov teha õppekäike ning kuigi traditsiooniliselt korraldab neid õpetaja, siis otsustati üheskoos, et õpilased saavad ise õpetajale ja teistele õpilastele õppekäigud korraldada.
Alustati huvipakkuvate ettevõtete ja asutuste kaardistamisest ja valiti demokraatlikult välja sobivaimad kohad, kuhu õppekäike teha. Seejärel hakati õppima, kuidas pidada läbirääkimisi, kuidas teha ametlikke telefonikõnesid ja otsida ettevõtete kohta internetist infot (viia ennast kurssi asutuse taustainfoga). Kõik etapid mängiti läbi ja harjutati tunnis üksteise peal.
Vabatahtlikult jagasid õpilased omavahel ära, kes mida teeb ning kes mis asutusega ühendust võtab. Oligi käes hetk, mil asuti töö kallale. Taustteadmised olid olemas ning algas kokkulepete ja organiseerimise faas. Esimesed õppekäigud innustasid ka teisi rohkem pingutama ning oli ka nii usinaid õpilasi, kes lausa mitu õppekäiku organiseerisid. Õppekäigud olid väga erinevad. Mõni läks kergemini ja mõne puhul tuli läbirääkimisi pidada mitu korda. Just need olid hetked, mil õpiti kõige rohkem. Näiteks ühte ettevõttesse tahtsid õpilased minna juba talvel, lausa kaks korda planeeriti ja suheldi, kuid õppekäik jäi ootamatuste tõttu ära. Õpilased ei jätnud jonni ja kolmandal korral tasus vaev end ära ning saadi õppekäigule!
Peale külastusi anti tagasiside nii asutusele, õpilastele kui ka iseendale. Seda tehti arvamuslugudena. Õpilaste tagasiside oli väga positiivne. Tänu eduloole on saanud kaks õpilast 3. klassist tuule tiibadesse, nad on hakatanud arendama oma äriideed ning näevad selle nimel igapäevaselt vaeva. Samuti tunnustati kahte õpilast Koeru Keskkooli Aasta Galakesel „Aasta ettevõtlik laps“ tiitliga.

AITÄH HEAD ETTEVÕTJAD, ET MEIE KOOLI NOORTEGA KOOSTÖÖD TEGITE:
1. Pubi Janune Kägu – õppekäigu vastuvõtja Meelis Koroljov (organiseerisid Hannes ja Markus) 
2. AS Konesko – õppekäigu vastuvõtja Katrin Perlin (organiseeris Lilian)
3. Koeru Perekodu – õppekäigu vastuvõtja Liia (organiseeris Maksim)
4. Järva PM OÜ – õppekäigu vastuvõtja Külli Pirnipuu (organiseerisid Johannes ja Karl)
5. Koeru jahiklubi – õppekäigu vastuvõtjad jahimehed Rene Järvmägi ja Joel Potman (organiseerisid Rein Oliver ja Karl Oskar)
6. Lembit Liin FIE (mesinik)– õppekäigu vastuvõtja Lembit Liin (organiseerisid Johannes ja Karl)

Suured tänud majandusõpetuse õpetaja Kerle Põldver noortele toeks olemise eest!

Aitäh klassijuhatajad Külli Pällo, Maarja Mänd ja Ülle Teppan.

Kokkuvõtte aitas videoformaati suruda infojuht Marko Sirila:
https://www.youtube.com/watch?v=GVz2BmAzXJw

Suured tänud Järvamaa Arenduskeskus, Ettevõtlik kool!

Kategoorias Uudised
Reede, 18 Oktoober 2019 12:08

Meie kooli täiskasvanud õppijad

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) tõmbab otsi kokku. Tegime kooli Facebooki lehel ülevaate Koeru Keskkooli õpetajate õpingutest
Õpetaja ei ole 21. sajandil mitte infoallikas, vaid seoste looja ja
väärtushoiakute kujundaja, kelle ülesanne on arendada õppijas kriitilist ja loovat mõtlemist, analüüsioskust, ette- võtlikkust, meeskonnatöö ning kirjaliku ja suulise enese- väljenduse oskust.
Kuna keskkond muutub kiiresti, peab ka inimene muutuma ja kohanema. Seetõttu ei piisa ainult koolist saadud teadmistest ja oskustest, oluline on omandada ka püsiv kõrge õpimotivatsioon.
Täiskasvanueas õppimine on väljakutse, mis nõuab aega ja pühendumist. Õppijal tuleb jagada ennast mitme kohustuse ja elurolli vahel: töö, pere, muud ülesanded.
?‍ Klassiõpetaja, majandusõpetaja Kerle Põldver osaleb hetkel lausa kahel koolitusel: „Ettevõtlusõpetaja meistriklass: Ettevõtlusõppe arendamine ja õppija ettevõtlikkust toetavate alapädevuste arengu integreerimine äriideede elluviimise protsessi“. Koolituse eesmärgiks on toetada ettevõtlusõppe süsteemset rakendamist koolis ja arendada õpetajate ettevõtluspedagoogika alaseid pädevusi. Koolituse korraldaja on Tartu Ülikool ja koolitus on mahult 156 akadeemilist tundi
Samal ajal osaleb õpetaja Kerle ka sama mahukal SA Innove ettevõtlusõppe koolitusprogrammis, mis on mõeldud üld- ja kutsehariduse õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis.
?‍ Keemia õpetaja Raili Tamm on omandamas põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist.
Õppeperiood on 1.05.2019 – 31.01.2021, nädalavahetusel, enamasti üks kord kuus. Õppe maht on 41 EAP ehk 1066 tundi.
?‍ Loodusainete õpetaja Aili Alatsei sai alles hiljuti tagasisidet, et on vastu võetud programmi „Õpetaja – hariduse kõneisik” IV lendu.
Programm on ellu kutsutud hariduselus toimuva ühiskonnale vahendamise toetamiseks.Lisaks eelseisvale programmile, mis kestab kevadeni, osaleb õpetaja Aili moodle keskkonnas kursusel "Praktiline kodukeemia". Väike-Maarja Värkstoas lõpetas ta hiljuti kursuse "Kartulilabor", tulemas on "Jõululabor".
?‍ Klassiõpetaja Maarja Mänd õpib samuti Tartu Ülikoolis, eripedagoogika erialal.
“See õpetab märkama, mõistma ja austama (intellektuaalset) teisitiolemist.”
Maarja õpib 2. kursusel. Bakalaureuseõpingud annavad mitmekülgse humanitaarse ja pedagoogilise hariduse.
Nominaalne õppeaeg 3 aastat, lõpetamisel omandatav kraad: haridusteaduse bakalaureus.
?‍ Liiklusõpetaja Raido Johanson ja loodusainete õpetaja?‍Keio Kustavus.õpivad Tartu Ülikoolis loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas loodusteaduste õpetajaks.
Õpingute käigus omandatakse teadmisi üldpedagoogilistest, kasvatusteaduslikest, didaktilistest ja erialaainetest, õpitakse rakendama erinevaid aktiivõppe meetodeid ning kasutama interaktiivseid õppevahendeid. Didaktiline ettevalmistus põhineb muutunud õpikäsitlusel ‒ õpitakse kujundama suhtlemis-, juhtimis- jm 21. sajandil vajalikke oskusi.
Raido spetsialiseerus füüsikaõpetaja erialale ja hetkel tegeleb lõputöö kirjutamisega. Keio õpingud jätkuvad omandamaks geograafia õpetaja kvalifikatsiooni.
Klassiõpetaja ?‍ Anne Muhk ja robootika ringijuht?‍Lia Peetsi osalevad Hitsa koolitusel "ProgeTiigri seadmete taotlusvooru koolitus". Koolitus kestab
23.09.2019-02.02.2020 ja koosneb neljast moodulist.
Õpinguid toimuvad Moodle´i keskkonnas.
Koolitajateks Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja Maria Malozjomov. Suureks toeks on Rakke kooli õpetaja Leelo Ambos.
Koeru Keskkooli 1.-2. klassi õpilased on tänaseks tundides BlueBote kasutada saanud.
Robotputukapisikust on nakatatud ka 2. klassi juhataja ?‍ Ave Taal.
Soovime Annele, Liiale ja Avele edu uutes väljakutseteks, mis neid ees ootavad!
Kategoorias Uudised

Võistkonda kuulusid 5b klassi poisid Aavo Toomi, Maanuel Pihlak, Oskar Pakkonen, Joosep Joosepson, Kregor Kruusalu, Oti Timur Kirja ja Hendrik Saar. Meie poisid näitasid tarka ja kindlat mängu ning võitsid kõik vastased. Turniiri parimaks mängijaks tunnistati samuti meie kooli poiss - Aavo Toomi.

Võiduga kaasneb Järvamaa esindamine novembri lõpus turniiril Viljandis, kus tuleb rinda pista teiste Kesk-Eesti tugevamate koolidega.

Kategoorias Uudised
Esmaspäev, 14 Oktoober 2019 23:02

Majanduse e-viktoriin (7.-8. klass)

Ettevõtlusnädala raames toimus e-viktoriin majandusest. Meie koolist osales kokku 24 õpilast 7.-8. klassist. Parimad tulemused saavutasid Getrin Lokotar, Angela Ringmets ja Jaanika Kind.

Kategoorias Uudised
Reede, 11 Oktoober 2019 23:56

42. NÄDAL: 14.-20. oktoober

14.-21. oktoober, Järva valla sünnipäevanädal
Esmaspäev, 14. oktoober 
15.00 Juhtkonna koosolek

Teisipäev, 15. oktoober
Järvamaa koolide 4.-5. kl rahvastepalliturniir Paides
8.00 Infominutid mõisas
11.10 Infominutid uues majas

Kolmapäev, 16. oktoober
9.00-15.30 Tartu Ülikooli Liikumislabori mängujuhtide koolitusel Rakvere Gümnaasiumis Marta-Luisa Fokejeva, Andu Pajula, Kerle Koppel, Laura Pihlak, sotsiaalpedagoog Aive Volter-Kilk, huvijuht Kirsika Ilmjärv

Neljapäev, 17. oktoober
ALGAVAD ÕPPEKÄIGUD TALLINNA LOOMAEDA. 

Väljasõitu rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
8.30 Õppekäik Tallinna Loomaaeda: 9.a ja 9.b klass, Aili Alatsei, Reet Aule, Ilme Rääk
9.00 Ettevõtlike koolide haridusfestival Paides osaleb huvijuht Kirsika Ilmjärv. Kell 14.15 liituvad Johannes Jõe, Karl Kirsimets ja lapsevanem Margus Kirsimets.
https://evkool.ee/edulood/koeru-keskkool-ettevotliku-opilase-koolitund-on-ponev-kategooria-ponevaim-tund-nominent/
10.00 Matemaatikavõistlus "Südames matemaatika" Paide Gümnaasiumis. Õpilastega osaleb Siret Pärtel.

Reede,18. oktoober
8.30 Õppekäik Tallinna Loomaaeda: 5.a, 6.b ja 8. klass, Tiina Põldoja, Merike Varik, Aive Volter-Kilk
8.30 12. klass külastab Teatri- ja Muusikamuuseumi 
Fotojaht (5.b-11. klass, täpne info klassijuhatajalt)

21.-27. oktoober sügisvaheaeg


 

Kategoorias Teated
Esmaspäev, 07 Oktoober 2019 18:56

Kalju Lepiku 17. luulevõistluse tulemused


Osalejaid 44 – põhikool 14, gümnaasium 20, täiskasvanud 10

Luulevõistluse tulemused:

Žürii koosseisus Jaanus Vaiksoo, Kaur Riismaa, Gertu Borodkina, Tiina Põldoja, Malle Last ja Jüri Kaugerand andsid välja järgmised preemiad:

PÕHIKOOL
I koht Triinu Kree – Viljandi Kesklinna Kool
II koht Maris Koppel – Tallinna 32. Keskkool
III koht Bibi Loore Pilipenko – Väätsa Põhikool
Lepikliku luule eripreemia Mattias Võtti – Türi Põhikool
Sotsiaalse närvi eripreemia Iti-Kärt Nursi – Väätsa Põhikooli

GÜMNAASIUM
I koht Liisa Veski – Viimsi Gümnaasium
II koht Liisa Ikla – Viljandi Gümnaasium
III koht Kirke Tuul – Vanalinna Hariduskolleegium
Lepikliku luule eripreemia Kerttu Saagpakk – Tallinna 32. Keskkool
Saleda stroofi eripreemia Anette Pärn – Vanalinna Hariduskolleegium
Sotsiaalse närvi eripreemia Teele Siim – Viljandi Gümnaasium
Julge hundi eripreemia Robert Kuusk – Tallinna 32. Keskkool

TÄISKASVANUD
I koht Susanna Maria Koort – Haabneeme
II koht Maris Mägi – Järvamaa, Kabala
III koht Brita Siimon – Tallinn

Koeru Keskkoooli eripreemia Markus Lehtsalu – Tallinna 32. Keskkool
Raamatuklubi Vaimuvalgus eripreemia Kaidi-Ly Välb – Järvamaa, Öötla küla
Publiku lemmik Emily Bruus – Viimsi

Luulevõistlust toetasid Eesti Kultuurkapital, Järva vald ja Kalju Lepiku perekond.
Kategoorias Uudised
Esmaspäev, 07 Oktoober 2019 18:54

17. Kalju Lepiku luulevõistlus


5. oktoobril toimus Aruküla mõisas järjekordne, juba 17.  Kalju Lepiku luulevõistlus, mille korraldamisel ja läbiviimisel olid abiks ka meie kooli õpilased ja õpetajad.
Suur aitäh, Hedi Aimsalu, Jane-Ly Laug, Laura Matrov, Jane-Ly Tihane, Eliise Joost, õpetajad Anne Muhk ja Tiina Põldoja!

Korraldustoimkonna nimel
Reet Aule
Kategoorias Uudised
Lehekülg 1 / 2