Mis on ettevõtlik kool?

„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Eesmärgid?

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Õppeprotsessis saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima.“Ettevõtliku “Ettevõtliku kooli” mudeli rakendamine aitab koolil:

- siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
- tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;
- muuta õppetöö huvitavamaks;
- tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel;
- panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.

Koeru Keskkool on seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale.


Koeru Keskkool meedias:

19. märts 2018: https://jarvateataja.postimees.ee/4443815/koeru-kooli-vilistlane-naitab-kabalas-oma-toid
14. märts 2018: https://ev100.postimees.ee/4438911/mooblifirma-kinkis-eesti-juubeli-puhul-viiele-koolile-uue-sisustuse?_ga=2.244083141.1946227697.1521401873-316889520.1488829926
12. märts 2018: https://jarvateataja.postimees.ee/4436323/kool-sai-riigi-sunnipaeva-puhul-uut-mooblit
23. veebruar 2018: http://opleht.ee/2018/02/kogu-kool-joonistas-raha/
20. veebruar 2018: https://jarvateataja.postimees.ee/4414687/opilased-astusid-sammukese-ilusamasse-koridori
15. veebruar 2018: https://jarvateataja.postimees.ee/4410425/koeru-noored-koguvad-lauluga-remondiraha
9. veebruar 2018: https://jarvateataja.postimees.ee/4403819/piletitulu-aitab-kooli-remondifondi-kasvatada
8. veebruar 2018: https://jarvateataja.postimees.ee/4401125/profid-panid-opilaste-ja-opetajate-silmad-sarama
30. jaanuar 2018: https://jarvateataja.postimees.ee/4391051/jarvamaa-noorsootoo-paistab-kaugelt-silma
14. detsember 2017: https://jarvateataja.postimees.ee/4344549/uleliigse-kontorimoobli-voib-koolile-annetada
10.12.2017: http://noortehaal.delfi.ee/news/koolijutud/arvamus-koeru-keskkooli-gumnasist-triin-aasa-noored-te-olete-eestlased?id=80442070
9. detsember 2017: https://jarvateataja.postimees.ee/4335429/koeru-keskkool-riietas-end-kui-uks-mees-laigulisse
9. november 2017: https://jarvateataja.postimees.ee/4303783/koeru-opilastel-kestab-eriline-koolinadal
7. november 2017: https://jarvateataja.postimees.ee/4300867/riigieksamite-tulemused-annavad-pohjust-roomustada
27. oktoober 2017: http://opleht.ee/2017/10/opilastel-tuleb-koolielu-elavdamise-ideid-nagu-kullusesarvest/
14. oktoober 2017: https://jarvateataja.postimees.ee/4275509/noored-tegid-ule-eestilisel-konkursil-puhta-too
13. oktoober 2017: https://jarvateataja.postimees.ee/4274819/koeru-noored-tegid-ule-eestilisel-konkursil-puhta-too
5. oktoober 2017: https://jarvateataja.postimees.ee/4265425/ettevotja-ainult-raha-parast-ei-tasu-ettevotet-luua
29. september 2017: https://jarvateataja.postimees.ee/4260345/aasta-opetaja-leiab-igas-tegevuses-mottekaaslasi
26. september 2017: https://jarvateataja.postimees.ee/4255833/noorteuhingu-4h-sugisakadeemia-toi-koeru-palju-noori-ja-hipihongu
31. august 2017: https://jarvateataja.postimees.ee/4227303/noored-votsid-koolielu-korralduses-ohjad-enda-katte