Koeru Keskkool - Kuupäeva järgi filtreeritud kirjed: Märts 2018

Laura Lepik ja Triin Aasa pääsesid õpilaste teadustööde riikliku konkursi teise vooru. Hindamine ja autasustamine toimuvad 12. ja 13. aprillil 2018 õpilaste teadusfestivalil Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Konkursi töid hindab erinevate elualade esindajatest koosnev 15-liikmeline komisjon ja lisaks üks erialaekspert.
 
Konkursi teise vooru pääses 100 parimat tööd ja toimub stendiettekannete vormis. Poster- ehk stendiettekanne on ettekande vorm, mille puhul kogu tööd puudutav informatsioon esitatakse stendina, mis kajastab kokkuvõtlikult ja arusaadavas vormis uurimistöö tulemusi ja eesmärke. 
 
Triin kirjutas uurimistöö teemal „Algustäheortograafia muutumine ajas ja tundmine tänapäeval“ (juhendaja Reet Aule) ja Laura „Vabadussõjas langenud Koeru kihelkonna kangelased ja neile püstitatud mälestusmärgid“ (juhendaja Siret Pärtel).
 

Kategoorias Uudised
Teisipäev, 13 Märts 2018 22:41

MATEMAATIKAOLÜMPIAAD

Järvamaa 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadil saavutas 6. klassi õpilane Arni Mänd II koha (juhendaja Tiia Tippi).
 
Meie koolist osalesid veel: 
  • 4. klassist Nele Krebsbach, Kregelin Päri (juhendaja Rita Õunapuu);
  • 5. klassist Jaanika Kind, Angela Ringmets, Karl Markus Ots (juhendaja Tiia Tippi);
  • 6. klassist Mirko Sirila (juhendaja Tiia Tippi).
Kategoorias Uudised
Kolmapäev, 07 Märts 2018 12:54

Õppenõukogu koosolek

Õppenõukogu koosolek toimub esmaspäeval, 12. märtsil kell 15.10 muusikaklassis.
 
Päevakord:
1)      Õpilase koolikohustuse mittetäitmine ja mõjutusmeetmete rakendamine
2)      2. trimestri õppetulemuste kokkuvõte
Kategoorias Teated