Koeru Keskkooli hoolekogu koosseis:

- gümnaasiumi õpetajate esindaja Raido Johanson

- põhikoolide õpetajate esindaja Priidu Künnapuu

- põhikooli lastevanemate esindaja Ando Lepik

- põhikooli lastevanemate esindaja Kersti Pihlak

- gümnaasiumi lastevanemate esindaja Eva Linno

- vilistlaste esindaja Saskia Perlin

- kooli toetava organisatsiooni esindaja Krista Jürgens

- õpilaste esindaja Hannes Linno

- kooli pidaja esindaja Tarvi Pihlakas.