Matemaatika Informaatika

Informaatika
informaatika olümpiaad
          telefoni hind (2016)
          stardiaeg (2015)
          portsjon (2014)
          metsameeste palgaleht (2013)
          bruto- ja netopalk 2017
          informaatika olümpiaad 2012-2016
          sisukord
          IF funktsioon
          word-i abi
          pildi allkiri ja pealdis
          diagrammid
kobras